Quy trình thiết kế.

 • Bước 1:
  • Cung cấp Chủ quyền nhà và đất.
  • Nêu nhu cầu sử dụng và định mức đầu tư.
  • Trao đổi thông tin với Kiến Trúc Sư của Thiết kế nội thất Nha Trang để được tư vấn. Kiến trúc sư sẽ thông qua Quy trình thiết kế.
 • Bước 2:
  • Thiết kế nội thất Nha Trang sẽ báo giá thiết kế.
  • Ký hợp đồng tư vấn thiết kế.
 • Bước 3:
  • Khảo sát vị trí công trình. Chúng tôi có đội ngũ Kỹ sư và Kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và tư vấn kinh nghiệm để mang đến công trình chất lượng và thẩm mỹ nhất cho Chủ đầu tư.
 • Bước 4:
  • Triển khai thiết kế phương án sơ bộ 2D (Các Mặt bằng và Mặt đứng).
  • Trình Chủ Đầu Tư xem, trao đổi thông tin với Chủ Đầu Tư, Điều chỉnh lại phương án.
 • Bước 5:
  • Triển khai thiết kế phương án sơ bộ 2D (Các Mặt bằng và Mặt đứng).
  • Trình Chủ Đầu Tư xem, trao đổi thông tin với Chủ Đầu Tư, Điều chỉnh lại phương án (Nếu Chủ Đầu Tư yêu cầu thay đổi).
  • Ký duyệt phương án Thiết kế và vật liệu.
 • Bước 6:
  • Triển khai thiết kế 2D và 3D.
  • Trình Chủ Đầu Tư xem, trao đổi thông tin với Chủ Đầu Tư, Điều chỉnh lại chi tiết.
 • Bước 7:
  • Triển khai thiết kế 2D và 3D.
  • Trình Chủ Đầu Tư xem bản vẽ Thiết kế, trao đổi thông tin với Chủ Đầu Tư, Điều chỉnh lại chi tiết.
  • Ký duyệt thay đổi chi tiết.
 • Bước 8:
  • Ký duyệt Thiết kế.
(Visited 28 times, 1 visits today)