Ngày: Tháng Tám 21, 2021

Thiết kế nội thất khách sạn giao lưu văn hoá khách du lịch và người dân

Thiết kế nội thất khách sạn nơi giao lưu văn hoá giữa khách du lịch và người dân địa phương. Thiết kế công năng của Khách sạn này…